SAHK 香港耀能協會

成人服務
主頁 > 服務項目 > 服務項目 > 成人服務 > 綜合康復服務中心 > 盛康園

成人服務

綜合康復服務中心

盛康園
地址:九龍何文田常盛街51號
電話:2713 0693 傳真:2712 0290
電郵:lg@sahk1963.org.hk

聖誕派對

夏日商場遊

培育學員工作技能

< 返回

回頁首